Giải Thưởng

Tin vào những giá trị bền vững mà mình đã mang lại, Trúc Anh BiOTech thêm tự hào với mỗi giải thưởng mình được vinh danh.

Cúp
default_image
Huân Chương Lao Động Hạng III do Chủ Tịch Nước trao tặng
default_image
Phần thưởng cho tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
default_image
2018-Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt năm 2018
default_image
2017-Tổng Giám Đốc, Tiến Sĩ Lê Anh Xuân được trao tặng cúp “Doanh Nhân Xuất Sắc Châu Á Thái Bình Dương 2017"
default_image
2017-Danh hiệu chất lượng vàng thuỷ sản Việt Nam
default_image
Danh Hiệu Chất Lượng Vàng Thủy Sản Việt Nam Năm 2014
default_image
2013-Giải Bạc Chất Lượng Quốc Gia
default_image
2019-Giải Vàng Chất Lượng Quốc Gia
default_image
2009-Cúp vàng thuỷ sản Việt Nam
Bằng khen
default_image
2018-Trung ương Hội Nghề Cá trao tặng bằng khen TGĐ Lê Anh Xuân
default_image
2018-Trung ương Hội Nghề Cá trao tặng bằng khen Công ty TNHH TM Trúc Anh
default_image
2018-Giải thưởng sao vàng đất Việt
default_image
2018-Bằng khen UBND tỉnh Bạc Liêu tặng Công ty TNHH TM Trúc Anh2
default_image
2018-Bằng khen UBND tỉnh Bạc Liêu tặng Công ty TNHH TM Trúc Anh
default_image
2017-Trung ương Hội Nghề Cá Việt Nam tặng Công ty TNHH TM Trúc Anh
default_image
2017-Thủ tưởng chính phủ tặng bằng khen TGĐ Lê Anh Xuân
default_image
2017-Huân Chương Lao Động Hạng III do Chủ Tịch Nước trao tặng
default_image
2017-Bằng khen UBND Tỉnh Bạc Liêu tặng TGĐ Lê Anh Xuân
default_image
2016-Trung ương Hội Nghề Cá Việt Nam tặng TGĐ Lê Anh Xuân
default_image
2016-Bằng khen TGĐ Lê Anh Xuân
default_image
2014-Bằng khen UBND Tỉnh Bạc Liêu tặng TGĐ Lê Anh Xuân
default_image
2014-Bằng khen UBND tỉnh Bạc Liêu tặng Công ty TNHH TM Trúc Anh
default_image
2014-Bằng khen chất lượng vàng quốc gia
default_image
2014-Chất lượng vàng thuỷ sản Việt Nam 2014
Giấy chứng nhận
default_image
2015-Giấy chứng nhận Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
default_image
2014-Chứng nhận Giải Vàng Chất Lượng Quốc Gia
default_image
2013-Chứng nhận Giải Bạc Chất Lượng Quốc Gia 2013
hotline