Vi sinh đặc trị gan tụy cấp, bệnh hoại tử gan trên tôm, tôm bị gan rớt đáy, phân hủy thức ăn dư thừa, khử khí độc, xử lý tình trạng nhớt đáy