T-FOOD vi sinh đường ruột tôm phòng và hỗ trợ điều trị bệnh phân trắng, trống ruột

370,000 1,050,000 

  • Giúp đường ruột tôm nở to;
  • Hạn chế tối đa các bệnh phân lỏng, phân đứt khúc, đặc biệt là phân trắng trên tôm;
  • Tăng cường khả năng tiêu hóa thức ăn, kích thích tôm tăng trọng nhanh, mau lớn.