TARIPA – A0 hỗ trợ trị viêm đỏ ruột, tôm bị phân trắng, tôm rớt đáy

Liên hệ 0392737272

  • Hỗ trợ trị viêm đỏ ruột, sưng hậu môn, trống ruột, phân trắng, tôm bị rớt đáy.
  • Hỗ trợ miễn dịch khi thời tiết thay đổi.