KILL PARA vi sinh đặc trị gan tụy cấp, tôm chết 01 tháng tuổi

360,000 10,800,000 

  • Sản phẩm chứa bacillus subtilis chuyên phòng và điều trị các bệnh do vi khuẩn Vibrio Parahaemolyticus, đặc biệt trị bệnh tôm chết sớm.
  • Phòng và điều trị hiệu quả bệnh hoại tử gan tụy cấp trên tôm.
  • Tăng tỷ lệ sống, tăng hiệu quả sử dụng thức ăn của tôm.
  • Phân hủy thức ăn dư thừa, khử khí độc, xử lý tình trạng nhớt đáy.