TA-BIOWASTE làm sạch nước ao nuôi tôm

135,000 540,000 

  • Phân huỷ thức ăn dư thừa, xác tảo tàn, chất thải của động vật thuỷ sản và xử lý cải thiện chất lượng nước ao nuôi;
  • Duy trì màu nước đẹp và bền màu.