Artemia thức ăn tốt cho các giai đoạn ấu trùng tôm thẻ chân trắng

Artemia thức ăn cho ấu trùng tôm không thể thiếu

Artemia là thức ăn quan trọng trong ương nuôi tôm giống giai đoạn Mysis (M3) đến hậu ấu trùng (PL). Hai thập kỷ qua, nỗ lực loại bỏ Artemia khỏi chế độ ăn truyền thống và thay thế hoàn toàn bằng thức ăn nhân tạo đều bất khả thi. Các nghiên cứu trước đây đều