Diệt rong đuôi chồn trong ao nuôi tôm quảng canh

Diệt rong đuôi chồn trong ao nuôi tôm quảng canh

Rong đuôi chồn hay còn gọi là rong mép, là loại rong tơ, sợi mảnh, màu xanh lục, thường phát triển mạnh ở đáy ao nuôi tôm quảng canh. Một mặt, loại rong này là nguồn cung cấp thức ăn tự nhiên cho tôm. Tuy nhiên, khi chúng phát triển quá mức sẽ đe dọa

Các mô hình nuôi tôm

Xử lý nước ao bị đục - Cách xử lý nước đục trong ao tôm

Nuôi tôm, nhìn chung có thể phân ra thành hai hình thức chính là quảng canh và thâm canh. Rồi dựa vào các đặc điểm khác, có thể tiếp tục chia nhỏ ra thành các mô hình như quảng canh cải tiến, bán thâm canh, siêu thâm canh, … Khi quyết định đi theo nghề