Tôm bị lỏng đường ruột – Tôm bị phân lỏng

Tôm bị lỏng đường ruột - Tôm bị phân lỏng

Bệnh phân lỏng là một bệnh lý đường ruột ở tôm. Bệnh này gần đây xuất hiện ngày càng nhiều, đặc biệt là ở tôm nuôi thâm canh với mật độ cao. 1. Nguyên nhân gây bệnh tôm bị lỏng đường ruột Tôm có thể bị bệnh phân lỏng, phân đứt khúc do vô tình