Dấu hiệu nhận biết tôm bị ký sinh trùng

Dấu hiệu nhận biết tôm bị ký sinh trùng

Bệnh ký sinh trùng trên tôm là bệnh lây nhiễm qua các vật chủ trung gian. Tôm nhiễm ký sinh trùng sẽ cho năng suất thấp, kém chất lượng. Có rất nhiều loại ký sinh trùng trên tôm, dưới đây là các dạng ký sinh trùng mà tôm thường mắc phải. Vi bào tử trùng