Bệnh mờ đục trên tôm, Nguyên nhân gây bệnh TDP

Bệnh mờ đục trên tôm, Nguyên nhân gây bệnh TDP

Bệnh mờ đục trên ấu trùng tôm (Translucent Post-Larva Disease – TPD) xuất hiện từ tháng 3/2020 tại Trung Quốc, đến nay, bệnh vẫn chưa có biện pháp điều trị. Vì vậy, để hạn chế thiệt hại, người nuôi cần thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh. Nguyên nhân gây bệnh TDP trên tôm