Xác định bệnh sớm ở tôm bằng xét nghiệm PCR

Xác định bệnh sớm ở tôm bằng xét nghiệm PCR

Xét nghiệm PCR (Phản ứng chuỗi Polymerase) cho tôm đã trở thành một trong những cải tiến mới nhất liên tục được phát triển để chống lại các bệnh tôm khác nhau. Các loại xét nghiệm PCR trên tôm PCR thông thường (cPCR): PCR thông thường là loại PCR cơ bản nhất, trong đó các