Xử lý nước thải bằng thực vật thủy sinh

Xử lý nước thải bằng thực vật thủy sinh

Xử lý nước thải bằng thực vật thủy sinh trong nuôi tôm bằng thực vật thủy sinh đem lại hiệu quả cao cùng nhiều lợi ích thiết thực khác như chi phí đầu tư thấp, ngăn chặn dịch bệnh, hiệu quả kinh tế cao, sử dụng nguồn nguyên liệu sẵn có và không đòi hỏi