TA-SUPERDIN kháng các mầm bệnh ký sinh trùng trên tôm và cá

285,000 

  • Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi;
  • Sát trùng dụng bể ương và dụng cụ nuôi.