Cách xử lý tôm bị đen mang trên tôm thẻ chân trắng

Cách xử lý tôm bị đen mang trên tôm thẻ chân trắng

Dù không nguy hiểm bằng bệnh đốm trắng, bệnh đầu vàng hay nhiều loại bệnh khác, bệnh đen mang cũng làm hệ hô hấp của tôm hoạt động kém hiệu quả, giảm khả năng trao đổi oxy và khiến tôm suy yếu, bỏ ăn. Nhẹ thì tôm sẽ chậm lớn, kém phát triển; nặng thì tôm mắc bệnh