Các yếu tố gây bệnh trong nuôi tôm

Nguồn nước nuôi tôm giống phải đảm bảo sạch bệnh

Tôm là động vật bậc thấp, không có hệ miễn dịch đặc hiệu nên khả năng kháng mầm bệnh kém. Thế nên, khi sinh trưởng trong môi trường nuôi nhốt, tôm rất dễ bị bệnh từ nhiều tác nhân khác nhau như virus, vi khuẩn, nấm, tảo độc… Khác với trong môi trường tự nhiên,