Kháng sinh trị bệnh cho tôm, sử dụng hay lạm dụng?

Kháng sinh trị bệnh cho tôm

Khi tiếp cận với việc sử dụng kháng sinh trong nuôi tôm, việc áp dụng chúng một cách chính xác và hiệu quả là vô cùng quan trọng để đảm bảo sức khỏe của tôm và người tiêu dùng, cũng như duy trì sự bền vững của ngành nuôi tôm. Trong bối cảnh tình trạng