Nhân viên content marketing

tuyen dung viec lam

Yêu cầu ứng viên • Từ 22 tuổi, tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên • Khả năng ngôn ngữ và hình ảnh tốt, có tư duy, óc sáng tạo • Có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc • Ưu tiên các ứng viên học báo chí, công nghệ thông