Dấu hiệu tôm bị nhiễm khuẩn

vi khuẩn Vibrio thường là những bệnh nghiêm trọng đối với tôm nuôi

Vibrio là một loài vi khuẩn nguy hiểm trong ngành nuôi tôm vì thường gây ra các bệnh nghiêm trọng. Tuy nhiên, có rất nhiều cách để giảm thiểu rủi ro từ các bệnh liên quan đến Vibrio. Các bệnh do lây nhiễm vi khuẩn Vibrio thường là những bệnh nghiêm trọng đối với tôm