Tại sao cần chài tôm kiểm tra định kỳ?

chài tôm kiểm tra định kỳ

Trong quá trình nuôi tôm, người nuôi phải liên tục theo dõi tình trạng và tốc độ tăng trưởng của tôm trong ao. Điều này thường được thực hiện thông qua việc lấy mẫu tôm định kỳ.

Mục tiêu lấy mẫu tôm

Đánh giá tình trạng tôm: Một trong những mục tiêu chính của việc lấy mẫu là đánh giá tình trạng của tôm. Các quan sát từ việc lấy mẫu làm cơ sở để đưa ra quyết định liên quan đến phương pháp xử lý nuôi tôm.

Đánh giá tính đồng nhất của tôm: Quần thể tôm được coi là tốt khi kích thước và trọng lượng tương đối đồng đều. Để xác định điều này, việc lấy mẫu có thể được thực hiện ở một độ tuổi cụ thể của tôm, sau đó quan sát sự đồng đều về trọng lượng và kích thước.

Tính tỷ lệ sống sót: Lấy mẫu tôm cũng hữu ích cho việc tính toán tỷ lệ sống (SR) trong một khoảng thời gian cụ thể. Tỷ lệ sống được xác định bằng cách chia sinh khối tôm cho số lượng hậu ấu trùng thả ban đầu rồi nhân với 100%.

Tính trọng lượng cơ thể trung bình: Trọng lượng cơ thể trung bình (ABW) là trọng lượng trung bình của tôm trong một quần thể ở một thời kỳ cụ thể. ABW được tính bằng cách chia tổng trọng lượng tôm lấy mẫu cho số lượng tôm thu được.

Tính sinh khối tôm: Sinh khối đề cập đến tổng trọng lượng tôm trong một quần thể ở một thời kỳ cụ thể, được biểu thị bằng đơn vị trọng lượng. Sinh khối tôm có thể được ước tính bằng cách nhân tỷ lệ sống (SR) với quần thể ban đầu và sau đó nhân với ABW tại một thời điểm cụ thể.

Đo kích cỡ tôm: Việc lấy mẫu cũng được dùng làm cơ sở để đo kích cỡ tôm. Kích thước tôm có thể được xác định bằng cách đếm số lượng tôm trên 1kg. Ví dụ: nếu có 90 con tôm trong 1 kg thì được gọi là “cỡ 90”.

Đánh giá điều kiện đáy ao: Có thể đánh giá tình trạng đáy ao thông qua việc lấy mẫu tôm. Cụ thể, người nuôi có thể thực hiện bằng cách quan sát trầm tích nổi lên khi thả lưới xuống ao để lấy mẫu.

Các loại lấy mẫu tôm

Lấy mẫu ấu trùng: Việc lấy mẫu ấu trùng được tiến hành để ước tính quy mô quần thể và chất lượng hậu ấu trùng tôm sẽ được thả vào ao. Điều này được thực hiện bằng cách thu thập ngẫu nhiên một mẫu ấu trùng và chuyển chúng vào thùng chứa để đánh giá thêm. Ấu trùng có thể được quan sát dưới kính hiển vi, trải qua quá trình đánh giá căng thẳng, kiểm tra hoạt động và đếm số lượng của chúng.

Lấy mẫu góc ao (Anco): Việc lấy mẫu ở góc ao được thực hiện với sự trợ giúp của lưới góc ở mỗi ao. Lưới góc rất hữu ích để bắt tôm cỡ nhỏ. Thông thường, việc lấy mẫu anco được tiến hành khi tôm đã đạt 25 – 35 ngày tuổi và có kích thước không quá lớn.

Lấy mẫu thực: Loại lấy mẫu cuối cùng trong nuôi tôm là lấy mẫu bằng lưới. Việc lấy mẫu thực thường được thực hiện khi tôm đã đạt kích thước tương đối lớn hơn (2,5 g) hoặc vào khoảng 30 ngày sau khi thả tôm giống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *