KILL PARA

- VI SINH ĐẶC TRỊ TÔM CHẾT 01 THÁNG TUỔI

360.000đ

SKU:

Nhóm sản phẩm: Vi Sinh, Chế Phẩm Sinh Học Đặc Trị Bệnh Trên Tôm

KILL PARA

KILL PARA - VI SINH ĐẶC TRỊ TÔM CHẾT 01 THÁNG TUỔI

BẢN CHẤT VÀ CÔNG DỤNG:

 • Sản phẩm chứa bacillus subtilis chuyên phòng và điều trị các bệnh do vi khuẩn Vibrio Parahaemolyticus, đặc biệt trị bệnh tôm chết sớm.
 • Phòng và điều trị hiệu quả bệnh hoại tử gan tụy cấp trên tôm.
 • Tăng tỷ lệ sống, tăng hiệu quả sử dụng thức ăn của tôm.
 • Phân hủy thức ăn dư thừa, khử khí độc, xử lý tình trạng nhớt đáy.

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG

Bacillus sp: ...............................................................1,0 x 109 cfu/kg

Chất mang (Dextro) vừa đủ:......................................1,0 kg

Độ ẩm (max):.............................................................10%

NGUYÊN LIỆU:

Bacillus subtilis, dextro.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Phòng và điều trị tôm chết 01 tháng tuổi do vi khuẩn Vibrio Parahaemolyticus: trộn vào thức ăn kết hợp tạt xuống ao nuôi.

 • Liều dùng:

+ Trộn vào thức ăn: 10-20g/1kg thức ăn.

+ Tạt xuống ao: 250g/1000m3 nước. Sử dụng liên tiếp 05 ngày vào lúc 8h sáng.

 • Quản lý tảo, khử độc NO2, H2S, NH3: 250g/ 1500-2000m3 nước. Sử dụng xuyên suốt vụ nuôi.
 • Giúp tôm, cá tiêu hóa tốt đường ruột nở to: trộn 3-5g/ 1kg thức ăn trong suốt quá trình nuôi.
 • Phòng trị vàng gan, sưng gan, trắng gan, trống ruột: trộn cho ăn 5g/ 1kg thức ăn và tạt xuống ao 250g/ 1000m3 nước.

KILL PARA - VI SINH ĐẶC TRỊ TÔM CHẾT 01 THÁNG TUỔI

BẢN CHẤT VÀ CÔNG DỤNG:

 • Sản phẩm chứa bacillus subtilis chuyên phòng và điều trị các bệnh do vi khuẩn Vibrio Parahaemolyticus, đặc biệt trị bệnh tôm chết sớm.
 • Phòng và điều trị hiệu quả bệnh hoại tử gan tụy cấp trên tôm.
 • Tăng tỷ lệ sống, tăng hiệu quả sử dụng thức ăn của tôm.
 • Phân hủy thức ăn dư thừa, khử khí độc, xử lý tình trạng nhớt đáy.

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG

Bacillus sp: ...............................................................1,0 x 109 cfu/kg

Chất mang (Dextro) vừa đủ:......................................1,0 kg

Độ ẩm (max):.............................................................10%

NGUYÊN LIỆU:

Bacillus subtilis, dextro.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

Phòng và điều trị tôm chết 01 tháng tuổi do vi khuẩn Vibrio Parahaemolyticus: trộn vào thức ăn kết hợp tạt xuống ao nuôi.

 • Liều dùng:

+ Trộn vào thức ăn: 10-20g/1kg thức ăn.

+ Tạt xuống ao: 250g/1000m3 nước. Sử dụng liên tiếp 05 ngày vào lúc 8h sáng.

 • Quản lý tảo, khử độc NO2, H2S, NH3: 250g/ 1500-2000m3 nước. Sử dụng xuyên suốt vụ nuôi.
 • Giúp tôm, cá tiêu hóa tốt đường ruột nở to: trộn 3-5g/ 1kg thức ăn trong suốt quá trình nuôi.
 • Phòng trị vàng gan, sưng gan, trắng gan, trống ruột: trộn cho ăn 5g/ 1kg thức ăn và tạt xuống ao 250g/ 1000m3 nước.
hotline