Cách xử lý phèn trong ao nuôi tôm

Cách xử lý phèn trong ao nuôi tôm

Phèn là một trong những yếu tố ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất và chất lượng tôm nuôi. Ao nhiễm phèn thường rất khó xử lý triệt để, cần xác định rõ nguyên nhân để có biện pháp xử lý phù hợp. Nguyên nhân xuất hiện phèn trong ao nuôi tôm Do vùng đất