Bệnh đốm trắng trên tôm, cách phòng ngừa bệnh đốm trắng

Bệnh đốm trắng trên tôm, cách phòng ngừa bệnh đốm trắng

Trong khi động vật máu nóng thường tăng nhiệt độ cơ thể để hạn chế nhiễm mầm bệnh, thì trong một quá trình được gọi là sốt, động vật máu lạnh (ectotherms) có thể đạt được kết quả tương tự bằng cách di cư đến những nơi ấm hơn, trong một quá trình gọi là