3 tiêu chí chọn tôm giống tốt

Tôm giống thẻ chân trắng giai đoạn PL

Lựa chọn con giống là một trong những khâu quan trọng nhất của quy trình nuôi tôm vì chất lượng con giống là yếu tố chính quyết định tỷ lệ sống của đàn tôm, cũng như tốc độ tăng trưởng, chi phí sản xuất và chất lượng tôm thương phẩm. Tôm giống chân trắng được thả