Kiểm soát pH trong ao nuôi tôm

Đo độ ph bằng máy

Một chỉ số luôn được quan tâm khi người nuôi kiểm tra các chỉ số môi trường ao nuôi đó chính là độ kiềm, độ pH. Chúng có thể tăng hoặc giảm ngoài mức cho phép dẫn đến các hệ lụy gây ảnh hưởng lên tôm. Độ kiềm, độ pH trong ao nuôi tôm ở