Thuốc diệt cá tạp, 5 phương pháp diệt cá tạp trong ao nuôi tôm

Thuốc diệt cá tạp

Trong giai đoạn xử lý nước đầu vụ nuôi tôm thì việc diệt cá tạp đóng vai trò rất quan trọng tới hiệu quả nuôi cá, tôm. Rotenon và saponin là 2 hợp chất chủ yếu được dùng để diệt cá tạp, giáp xác. Trên thị trường hiện nay đã xuất hiện một số sản