TA-BIOZ hỗ trợ tối đa hấp thụ khí độc NH3, NO2 xử lý môi trường ao nuôi

445,000 8,900,000 

  • Phân huỷ chất hữu cơ, làm sạch đáy ao và nước ao nuôi trồng thuỷ sản;
  • Hấp thụ khí độc NH3, NO2.