5 yếu tố ảnh hưởng màu tôm đẹp

Tầm quan trọng của màu sắc tôm

Vì người tiêu dùng thường vô thức liên hệ màu sắc thực phẩm với độ chín, độ tươi, hay đơn giản là chất lượng sản phẩm, nên màu sắc ngoài việc biểu thị tình trạng sức khỏe còn ảnh hưởng rất lớn đến giá trị thương phẩm của con tôm. Với tôm nuôi, ngoài kích