Chia sẻ nuôi tôm công nghệ cao theo quy trình Trúc Anh tại Trà Vinh

Chia sẻ nuôi tôm công nghệ cao theo quy trình Trúc Anh tại Trà Vinh

Vừa qua, tại Đại lý Quốc Ngân – tỉnh Trà Vinh, Trúc Anh BiOtech phối hợp với Đại lý Quốc Ngân tổ chức họp mặt khách hàng – Chia Sẻ Nuôi Tôm Công Nghệ Cao Theo Quy Trình Trúc Anh “Tôm Lớn Nhanh – Đề Kháng Mạnh – Lợi Nhuận Cao”. Tại buổi họp mặt,